top of page

מאמנים

מאמני ספורט הינם דמויות בעלות השפעה המשמשות דוגמה לילדים ונוער. מעמדם המרכזי בחיי חניכיהם, בייחוד במסגרות ספורט תחרותי, מהווה ערוץ קשר משמעותי ועוצמתי להקניית ערכים חינוכיים. לימוד מאמנים כיצד להוות מחנכים על ומחוץ למגרש הופך אותם לסוכני שינוי משמעותיים ביותר.

ערכים בספורט זיהתה את הפוטנציאל החינוכי הגלום במאמנים ופיתחה מודל אימון חדשני מבוסס ערכים אשר מקנה למאמנים שפה ותפישה ערכית – חינוכית המשולבת במערכי האימון.  

מודל “המאמן כמחנך”  משלב היבטים של כבוד לזולת, משחק הוגן, עבודת צוות, התמודדות עם הצלחה וכשלון, התנהגות ספורטיבית ועוד. המגרש מהווה מרחב לתרגול והפנמת ההתנהגות הערכית כאשר לכל אורך התכנית מלווים המאמנים על ידי אנשי הצוות של העמותה המסייעים להם בפתרון דילמות חינוכיות וביישום הערכים במגרש ומחוצה לו.

המאמנים זוכים להגדיר מחדש את מושג הניצחון ואת מטרת העבודה העיקרית שלהם, וזוכים ביכולות לזהות הזדמנויות חינוכיות לתמיכה בספורטאים הצעירים.

 

הקניית שיטת האימון והתפישה החינוכית מתבצעת ע”י מנהל חינוכי ופסיכולוג מטעם העמותה וכוללת את התוכניות הבאות :

  • סדנאות מאמנים בנושאים חינוכיים–ערכים: הסדנאות עוסקות בהטמעת מגוון ערכים כגון נחישות והתמדה, עבודת צוות, קבוצתיות וכד’, דרך תהליך האימון והמשחקים. כמו כן, משלבות הסדנאות כלים להתמודדות עם מצבים חינוכיים במגרש, בעיות משמעת, מעורבות הורים, מעורבות בביה”ס וכיוצ”ב.

  • תרגול על המגרש: ליווי המאמן בתהליך יישום שיטת “האימון החינוכי” על המגרש.

  • מפגשי דיון ולמידה: בהם משתפים המאמנים בהצלחות ובקשיים ביישום הערכים על המגרש.

  • העצמה אחד על אחד: תגבור שעות עבודה עם מאמנים בהתאם לצורך.

 

לימוד מתודת האימון החינוכי כוללת כלי הדרכה בהם:

  • מארזי הדרכה מפורטים וחדשניים של עמותת ערכים בספורט בו תרגילים במגרש, בעלי אסמכתא מקצועית מעולם הספורט, המאפשרים חינוך לערכים דרך פעילות במגרש. לכל ערך מערכי התכנית קיימים עשרות תרגילים בעלי מסר מפורש. קיימים מערכי סדנאות לשיחת קבוצה, מקרי בוחן, לכל ערך ועוד.

  • סרטונים המוצגים במסגרת הסדנאות המציגים דוגמאות אקטואליות לביטוי ערכים במגרש.

מודל המאמן כמחנך – הכשרת מאמנים למחנכים במגרשי הספורט

bottom of page