top of page

ליווי חינוכי למועדונים

עמותת “ערכים בספורט” פועלת בשיתוף פעולה עם אגודות הספורט על מנת להטמיע ערכים חינוכיים בפעילות השוטפת של האגודות לאורך השנה. בתחילת כל שנה מבצע צוות ערכים בספורט מדידה של הרמה הערכית במועדון, באמצעות כלי מדידה שפותח למטרה זו. כלי המדידה מאפשר לנו לקבל תמונת מצב מדויקת לגבי המצב הערכי-חינוכי בקרב כל אחד מקהלי היעד באגודה: הנהלה, הורים, מאמנים וילדים. לאחר מכן צוות מסייע העמותה בבניית תכנית עבודה חינוכית ויעדים שנתיים המותאמים לצרכי האגודה.

השירותים אותם יקבל המועדון במסגרת תכנית העבודה הינם:

  • ליווי המאמנים וסדנאות “המאמן כמחנך” , במסגרתן רוכש המאמן כלים מעשיים לאימון חינוכי והופך דמות משמעותית בהתפתחות ילדי המועדון, על המגרש ומחוצה לו.

  • צוות העמותה פועל בשיתוף עם ההנהלות, המאמנים, וההורים יחד לכתיבת קוד אתי המגדיר את סדר העדיפויות של המועדון ואת האופן שבו הוא מצפה מהשחקנים, המאמנים וההורים להתנהג במסגרת האגודה.

  • סדנאות ופיתוח כישורי חיים לשחקנים: הסדנאות של “ערכים בספורט” מבוססות על למידה חווייתית באמצעות תרגילים על המגרש דרכם ניתן ליישם ערכים שונים כמו עבודת צוות, אמון, מיצוי עצמי, נחישות והתמדה, סבלנות, קבלת האחר ומנהיגות. כמו כן מפתחת העמותה תכניות מנהיגות לקפטנים ומובילים אחרים בקבוצות.

  • ליווי וסדנאות הורים למערבות חיובית בחייהם הספורטיביים של ילדיהם.

  • פיתוח מרכזי למידה במועדון הספורט אשר מסייעים לילדים להצליח על המגרש לצד הצלחה בלימודיהם. מרכזי הלמידה הם פרי שיתופי פעולה מקומיים וארציים.

זיהוי מנהיגים פוטנציאלים בקבוצות ספורט מהווה מפתח למינוף ההצלחה המקצועית על המגרשת וכולל למידה ותרגול של כלים ומיומנויות:  כישורים חברתיים, תחושת מסוגלות עצמית, ביטחון עצמי, שייכות למועדון, מודעות וכלים לחשיבה ביקורתית.

הכלים והתכניות של ערכים בספורט:

 

  • מתן כלים למאמנים לזיהוי ובחירת מנהיג פוטנציאלי (קפטנ/ית)

  • סדנאות קפטנים ייחודיות לנערים ונערות אשר נבחרו בקבוצות

  • מתן כלים להנהלת המועדון, מאמנים ושחקנים בליווי התהליך

  • “שחקנים בוגרים”: שחקנים מהקבוצה הבוגרת מאמצים שחקן צעיר ומסייעים בתחומי חיים שונים.

ליווי חינוכי למועדונים

תכניות מנהיגות במועדונים (תכנית קפטניות)

תכניות מנהיגות במועדונים
bottom of page