top of page

הד סטארט

בשנים האחרונות, ילדים ונוער נחשפים לתופעות חברתיות שליליות של אלימות וגזענות, ריחוק חברתי, חוסר ביטחון והיעדר מיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בהם. מחקר מקיף, שנעשה על מערכת החינוך הישראלית והתאמתה למאה ה-21, הגדיר את הכישורים הרגשיים והחברתיים כחיוניים לילדים ובני נוער להשתלבות בקבוצה ובחברה. כישורים חברתיים שנדרשים להתנהלות אישית ובין אישית בעולם משתנה הכוללים חשיבה יצירתית, גמישות, חשיבה ביקורתית, מודעות תרבותית. בנוסף לכך, משבר הקורונה הביא בשנים האחרונות לפגיעה והעצמה של אותן תופעות חברתיות שליליות.

 

אנדי רם: “הטניס הוא כלי כדי להפוך את הילדים האלו לאנשים טובים יותר ובעלי ערכים”

 

במסגרת תוכנית תלת שנתית בשיתוף מרכזי הטניס והחינוך והקרן על שם עמי רם ז”ל, אביו של הטניסאי האגדי אנדי, מפעילה העמותה תוכנית העצמה ייחודית דרך הטניס ב-5 יישובים פריפריאליים במדרג כלכלי-חברתי נמוך.

מטרות התוכנית

דרך ערכי הספורט, ובזכות ההתרחשויות המובנות והערך המוסף הטמון בו, ניתן לרכוש מיומנויות, להתפתח ולהצמיח דור חדש של מנהיגות:

צמצום פערים בחברה דרך פעילות הטניס

שימוש בטניס ככלי חינוכי להעצמה אישית וקבוצתית וכמנוף למוביליות חברתית

ילדים וילדות יקבלו כלים ומיומנויות חיים לטובת פיתוח אישי וקבוצתי

יצירת מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים באמצעות הטניס

חיזוק השייכות והזהות בקרב המשתתפים למרכז הטניס ולקהילה

העצמת ילדים ונערים ופיתוח מנהיגות חיובית באמצעות הספורט

 

תקציר התוכנית

התוכנית תפעל במשך שלוש שנים, במסגרתן קבוצה של 16 נערים במרכזי הטניס יקיימו אחת לשבוע אימון ערכים המשלב סדנאות כישורי חיים ומנהיגות, ייפגשו עם דמויות מעוררות השראה מעולם המנהיגות ויקבלו ליווי של מנטורים מגוונים מתחומי התעסוקה והאקדמיה. בנוסף, הם יקיימו פעילות התנדבותית קבועות בקהילה המקומית. התוכנית תשלב ליווי שוטף של מנהלים ומאמנים ממרכזי הטניס השונים.

ערוצי פעולה

 1. ליווי צוות מרכז הטניס – ליווי שוטף למנהלי המרכזים בבניית תוכנית עבודה חינוכית-ערכית יעוץ וסיוע בפתרון אתגרים.  

 2. בניית מודל מנהיגות, כישורים ומיומנויות חיים – פעילות העצמה וכישורי חיים, מנהיגות, מאגר דמויות מעוררות השראה, הדרכה של הנערים על ידי מנטורים.

 3. מעורבות קהילתית – חיזוק השייכות והזהות של הילדים/נערים למרכז הטניס ולעיר דרך תוכנית התנדבות קבועה בקהילה.

 4. הכשרת מאמנים (אזורי) – מאמנים יקיימו סדנאות חינוכיות – ערכיות לטובת מתן כלים לעבודה עם ילדים ונוער.

 • שנה א’ – מבוא לערכים בספורט: בניית תשתית בכל אחד ממרכזי הטניס וגיבוש קבוצות שיפעלו אחת לשבוע דרך פעילות ערכים ייחודית המשלבת סדנאות כישורי חיים ואימון מקצועי. בנוסף ליווי שוטף לצוות המרכז ומתן סט כלים לטווח הארוך עבור המאמנים דרך סדנאות “המאמן כמחנך” (המאמנים ישתתפו בסדנאות האזוריות ויקבלו ליווי פרטני במרכז).

 • שנה ב’ – מנהיגות: קבוצות הטניס יתמקדו בתכנים של מנהיגות והעצמה, יתנדבו בקהילה באופן קבוע וייפגשו עם דמויות מעוררות השראה מעולמות תוכן שונים.

 • שנה ג’ – מנהיגות מתקדמים: הקבוצות ירחיבו את הפעילויות שלהם בקהילה וישמשו כחונכים בקבוצות הצעירות. כל נער יקבל סדרת מפגשים עם מנטור מעולם התעסוקה/האקדמיה לטובת פיתוח תמונת עתיד מיטבית. כל קבוצה תפעיל יחד עם קבוצות ילדים פרויקט דגל בהובלתם. בנוסף, נציגות נערים מצטיינים תצא לקורס מדריכים.

*במקביל לתוכנית העצמה לנערים, יוכשרו כלל מאמני הקהילה של מרכזי הטניס והחינוך פעמיים בשנה במפגשים אזוריים.

מדדי הצלחה

 

נערים/ת:

 • שיפור בתחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים

 • שיפור ביכולת נשיאת התסכול של המשתתפים

 • שיפור ביכולות החברתיות של המשתתפים

 • עלייה בכמות ההתנדבויות של המשתתפים בקהילה

 • הילדים יפתחו לעצמם תמונת עתיד מיטבית

 • עלייה בתחושת השייכות והזהות בקרב המשתתפים למרכז הטניס ולקהילה

 • עלייה בתחושת הנערים התופסים עצמם כדמויות חינוכיות ומודלים לחיקוי

מאמנים:

 • מאמנים יפעלו בעזרת כלים מתחומי הידע הבין-אישיים, לטובת ליווי מיטבי של הנערים ויצירת סביבת התפתחות

 • מאמנים יתפסו את עצמם כדמויות חינוכיות ומודלים לחיקוי עבור הנערים

הורים

 • הורים יהיו מעורבים באופן חיובי ושוטף בחיי ילדיהם

הד סטארט – ערכים בספורט בשיתוף מרכזי הטניס והחינוך

bottom of page