top of page

אופק למנהיגות נערות

מחקרים הוכיחו שנוכחות רבה יותר של נשים בעמדות מנהיגות וקבלת החלטות מגבירה השתתפות של ילדות בספורט, והיא חיונית להשגת שוויון הזדמנויות . יחד עם זאת קיים כיום מחסור משמעותי בחברה הישראלית בנשים בעמדות מנהיגות והובלה. פער זה משתקף באופן בולט בתחום הספורט בו כמעט ולא ניתן למצוא נערות ונשים בתפקידים מובילים כמו אימון, שיפוט או ניהול. בנוסף, נערות צעירות רבות אינן מביעות שאיפה או יכולת לדמיין את עצמן מתקדמות לתפקידים הללו.

במסגרת תכנית המנהיגות מעניקה “ערכים בספורט” מענה לחסמים החברתיים המונעים מילדות ונערות צעירות לקחת על עצמן תפקידי מנהיגות בספורט ובקהילה. זאת על ידי טיפוח מסוגלות עצמית וכישורי מנהיגות, ומתן הזדמנות לתרגול כישורים אלו במרחב בטוח ומעצים. פרויקט המנהיגות מחבר בין ילדות צעירות ונערות, ותורם ליצירת מודל חיובי למנהיגות נשית בתוך המועדון, בבית הספר ובקהילה.

 

מדוע חשוב ליצור קבוצת מנהיגות במועדון?

מחקרים מצאו שלצד שגרירות “מפורסמות”, חשוב שיהיו לילדות דמויות לחיקוי שהן קרובות אליהן ונמצאות איתן בקשר יום יומי. מאחר ומסוגלות עצמית מושפעת בחלקה מנסיון הצלחה שנחווה דרך אחרים הדומים לנו, לילדות רבות קל יותר להזדהות וללמוד דווקא מדמויות שמגיעות מתרבות דומה לשלהן, ושנמצאות בעצמן במצב של התמודדות עם קשיים. ילדות שלומדות מדמות שמתמודדת עם קשיים הן בעלות סבירות גבוהה יותר לרכוש כישורים שיאפשרו להן לשפר ביצועים ולשמור על מוטיבציה לאורך זמן באופן עצמאי.

יצירת דמויות מנהיגות נשיות לחיקוי במועדון , מאפשרת תהליך צמיחה והתפתחות דו כיווני. נשים ונערות המשמשות כמנהיגות מלמדות את הילדות הצעירות כישורי מנהיגות, ובאותו עצמן הן משפרות את המסוגלות שלהן עצמן. כשאת שופטת, קפטנית, מאמנת או עוזרת מאמנת את רוכשת כישורים שעוברים גם לחיים האמתיים. העובדה שרואים בך מנהיגה ומודל לחיקוי מעניקה לנערה או למאמנת אחריות והתפתחות אישית.

 

משולש ההשפעה- המאמנ/ת כמחנכ/ת

ערכים בספורט מאמינה שדמותו/ה רבת ההשפעה של המאמנ/ת והזמן הרב אותו מבלות הילדות במגרשי הספורט, מאפשרים למסגרת הספורט להפוך לפלטפורמה משמעותית לשינוי חברתי. מסיבה זו, שותפותם של המאמנים בתהליכים שעוברות השחקניות היא קריטית להצלחתם. המאמנים הלוקחים חלק בתוכנית רוכשים כלים מעשיים להבנת סיטואציות חברתיות של נערות בספורט, ולחיזוק תחושת הביטחון והשייכות של השחקניות. כשמאפשרים לילדות ונערות להתאמן, לשחק וללמוד באופן המתאים להן, המוטיבציה שלהן להתמיד ולהשקיע במסגרת הספורט גדלה משמעותית.

 

מטרות התוכנית

  • יצירת מנהיגות נשית בתוך מועדון הספורט שתהווה מודל לחיקוי והשראה עבור הילדות הצעירות

  • שימור ומניעת נשירה של ילדות ונערות מהספורט באמצעות חיזוק הקשר בין קבוצות הנערות לקבוצות הילדות

  • פיתוח תחושת מסוגלות אישית וקבוצתית בקרב המשתתפות בתוכנית המנהיגות במועדון הספורט ומחוצה לו, והנעתן לתפקידים בעלי השפעה בעולם הספורט (אימון, שיפוט וניהול(.

  • מתן כלים למאמנים שיאפשרו להם לפתח רגישות מגדרית בתחום הספורט , ולייצר מרחב מתאים להתפתחות של ילדות ונערות בתוך מסגרת הספורט.

  • יצירת חיבור של המשולש הורה-מאמנ.ת-ילדה במטרה לסייע לשחקניות לקבל תמיכה בונה מהבית שתאפשר להן להתמיד במסגרת הספורט.

אופק למנהיגות נערות

bottom of page