top of page

עמותת ערכים בספורט

משנים את חוקי המשחק!

חדשות אחרונות
about

חיזוק החוסן האישי והחברתי של ילדים, ילדות ונוער הפעילים במסגרות הספורט בישראל. העמותה מובילה למעלה מעשור תהליכים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים עם הנהלות, מאמנים, ילדים והורים מהמגוון הרחב של החברה הישראלית.

אנו מייצרים את תנועת הנוער הערכית-ספורטיבית הגדולה ביותר בישראל שמחנכת לערכים של כבוד, סובלנות, שיוויון והגשמה עצמית.

ליבת העמותה

אודות

ערכים בספורט הוקמה מתוך אמונה בכוחו של הספורט לקדם ערכים חברתיים וחינוכיים כגון מנהיגות, משמעת, מסוגלות, התמדה, כבוד לזולת וקבלת האחר. העמותה מובילה את החינוך לערכים בספורט בישראל ופועלת כדי לייצר עתיד טוב יותר למאות אלפי הילדים והנוער המשתתפים במסגרות הספורט השונות בארץ. אנו פועלים בשיתופי פעולה מערכתיים עם משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, רשויות מקומיות, רשת החברה למתנסים וגופים מוסדיים ופילנטרופיים רבים נוספים.

קרן הסיוע לילדים בספורט

משבר הקורונה הביא לפגיעה בפעילות השוטפת של מועדונים ושחקנים במחלקות הנוער, מסגרות המשמשות לאורך השנה כעוגן ובית חינוכי לעשרות אלפי ילדים ובני נוער. לאור זאת הוחלט על הקמת קרן סיוע ביוזמת ערכים בספורט ואיגוד הכדורסל, בחסות בית הנשיא ובתמיכת משרד התרבות והספורט וקרן סילבן אדמס. הקרן פועלת לחיזוק חוסנם ויציבותם של מחלקות הנוער במועדוני הספורט כסביבות התפתחות מיטביות. זאת, באמצעות שני ערוצי פעולהמרכזיים; מתן מלגות לילדים ונוער הפעילים במועדונים והובלת מעטפת ליווי מותאמתצרכים למועדונים.

תוכניות

ערכים בספורט הוקמה מתוך אמונה בכוחו של הספורט לקדם ערכים חברתיים וחינוכיים של מנהיגות, משמעת, מסוגלות, התמדה, כבוד לזולת וקבלת האחר. העמותה מובילה את החינוך לערכים בספורט בישראל ופועלת כדי לייצר עתיד טוב יותר למאות אלפי הילדים והנוער המשתתפים במסגרות הספורט השונות בארץ. אנו פועלים בשיתופי פעולה מערכתיים עם בית הנשיא, משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, רשויות מקומיות, החברה למתנסים וגופים מוסדיים ופילנטרופיים רבים נוספים.

Sponsors

השותפים שלנו

contact us

צרו קשר

bottom of page