top of page
  • תמונת הסופר/תYehiam Cohen

“המגמה היא לייצר פעילות משותפת ככל הניתן”

ועדת ההיגוי למיזם בית הנשיא בנושא שילוב אנשים עם מוגבלויות בספורט יצאה היום לדרך. את שולחן העבודה הובילה יו”ר הוועדה, הגברת גליה לובל, כאשר מטרתו היא שילוב ילדות וילדים עם מוגבלות במסגרות ספורט קיימות, כחלק מהתוכניות למוביליות חברתית בשדרת הספורט הישראלי.

הוועדה תפעל בין היתר להכשרת מאמנים ומאמנות והנגשת אימונים וחוגי ספורט, הדרכות הורים מקצועיות למען עידוד השתתפות הילדים במסגרות משולבות.

המיזם החדש ברשות בית הנשיא ובהובלת “ערכים בספורט” החל את פעילותו בשבוע שעבר. תוך התמקדות המיזם במוביליות חברתית, כנושא מרכזי תחתיו יושם דגש על שלושת הדגלים החדשים של המיזם: העצמת ילדים/ות בפריפריה החברתית והגאוגרפית; קידום נשים, ילדות ונערות בספורט; ושילוב בעלי מוגבלויות בספורט.

מנכ”ל ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, מר ניסים סספורטס: “הנרטיב המוביל הוא לקיים את הפעילות הספורטיבית לנכים ולאנשים עם מוגבלות בתוך הקהילה, בשכונה ובמועדון עד כמה שניתן. המגמה היום היא לנסות ולהנגיש את הפעילות לביצוע פעילות ספורטיבית משותפת ככל שניתן. זו תהיה הצלחה גדולה אם נצליח לקדם את זה אצלנו בשכונות, במתנ”סים ובמועדוני הספורט במדינה”.

המיזם המשותף הינו בהובלת בית הנשיא, משרד התרבות והספורט ועמותת “ערכים בספורט” (ע”ר), ושותפים בו חברי פורום היו”רים/יות-מנכ”לים/יות: מנהל הספורט, מנהלת הליגות לכדורגל, התאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, הטוטו, מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים, המכון הלאומי למצוינות בספורט וינגייט, אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים בישראל והחברה למתנ”סים.


6 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page