top of page

חזון וייעוד

מאות אלפי ילדים ובני נוער במדינת ישראל לוקחים חלק בפעילות ספורטיבית במסגרות הספורט השונות. למרות זאת, רובם אינם ממצים את הפוטנציאל האנושי שטמון בהם. הדגש על הניצחון שבא לעיתים קרובות על חשבון ערכים אחרים הופך את הספורט לקרקע פוריה להעצמת אלימות, גזענות, חוסר סבלנות ותחושות של תסכול וחוסר שייכות. בנוסף לאתגרים הללו, ילדות ונערות מתמודדות באופן ייחודי עם אתגרים נוספים הקשורים לתפיסה העצמית שלהן כנערות ספורטאיות, לדימוי הגוף שלהן, ולאמונה שלהן ביכולתן בתוך מסגרות הספורט ומחוצה לו.

חזון עמותת ערכים בספורט הוא ביצירת חברה ערכית המושתתת על דרך ארץ, רעות, סובלנות, שותפות ומצוינות. חברה בה הפעילות הספורטיבית מהווה תשתית לפיתוח ערכי וחינוכי. 

ערכים בספורט נולדה במטרה לעודד ולתמוך במסגרות הספורט לביסוס תשתית ארגונית חינוכית-ערכית כסטנדרט מערכתי בספורט הישראלי ובפרט לטובת: 

1. פיתוח מסגרות הספורט כסביבת התפתחות מיטיבה 

2. קידום שיוויון הזדמנות בספורט בקרב אוכלוסיות ייעודיות

3. הקניית ערכים וכישורי חיים לילדים ולילדות דרך פעילות ספורטיבית 

4. חיזוק דמות המאמן כמחנך במגרשי הספורט ומחוצה להן 

5. ביסוס השותפות בין הקבוצות השונות באוכלוסייה 

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם בית הנשיא, משרד התרבות והספורט, משרד החינוך, רשת החברה למתנסים ורשויות מקומיות, איגודי ואגודות ספורט מגוונות וגופים וולונטריים.

מודל הליבה של העמותה

על מי אנחנו משפיעים? 

אנו מאמינים בכוחו של הספורט לטפח ערכים חינוכיים וחברתיים שישפיעו לחיוב על החברה כולה: העמותה מובילה תהליכים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים במרחבי הספורט הישראלי. לעמותה מומחיות בליווי וביצירת מענה חינוכי וביצירת קשת רחבה של תמיכה לשינוי פני הספורט וחווית הספורטאים הצעירים. 
 

מודל ההפעלה ההוליסטי של “ערכים בספורט” חותר להטמעת ערכים חינוכיים וכישורי חיים בקרב כל קהלי היעד המעורבים בחווית הספורט של הילדות והילדים:

מנהלי מסגרות ספורט ומנהלים מקצועיים: יצירת סטנדרט חינוכי גבוה במסגרת הספורט ותוכנית עבודה חינוכית.

מאמנים ומדריכים: מאמנים יהוו מחנכים במגרש ומחוצה לו.

ספורטאים/ות: ירכשו כישורי חיים שיסייעו להתחרות בכבוד, ויהוו מנהיגים סביבתם.

הורים: הורים יהיו מעורבים בצורה חיובית ותורמת במסגרות הספורט של ילדיהם.

מתנדבים: רוח ההתנדבות ויצירת חיבור בין מועדוני הספורט לקהילה.

האימפקט שלנו:

 • עלייה בכמות המאמנים התופסים עצמם כמחנכים

 • עלייה בתחושת המסוגלות העצמית של הילדים

 • מניעת נשירה מבתי ספר בקרב ספורטאים

 • עלייה בתפיסה עצמית חיובית ודימוי גוף חיובי בקרב ילדות ונערות

 • ירידה של במקרי אלימות מכל סוג במגרשים

 • שיפור בתקשורת בין מאמנים והורים (מספר שיחות אישיות, ירידה בכמות התלונות).

 • עלייה בתחושת הביטחון האישי של הילד/ה בקבוצות שבתכנית

 • כמה מהקבוצות ביצעו כמה פעולות התנדבותית בקהילה

 • עלייה בשביעות רצון הורים מהפעילות באגודה

 • מעורבות הורים חיובית בפעילות הקבוצות

 • מנהלים מקצועיים תופסים עמדות מנהיגותיות כלפי חינוך הספורטאים

הרבה מעבר למשחק

22.jpg
1.jpg
bottom of page