top of page

הנהלות של מועדונים

התרבות הארגונית והסטנדרטים הערכיים במסגרת ספורט הנם בעלי השפעה מכרעת על הפנמה ויישום הערכים והשיטות הנלמדות בתוכנית בקרב המאמנים, השחקנים וההורים.

תפקידה של מסגרת הספורט נידון רבות בועדות הממלכתיות השונות בעשור האחרון,
ועדת זליכה לדוגמא ציינה ש “קבוצת הכדורגל מהווה חלק מהקהילה, היא מהווה מקום לפעילות חיובית של ילדים ונוער, מודל לחיקוי של הסביבה וכן מקום להזדהות של קהל רחב. יחד עם זאת, מסגרות ספורט שמות היום דגש רב מדי על הנצחון כתוצאה הסופית בעוד התהליך החינוכי נזנח”.

עמותת ערכים בספורט מלווה הנהלות של מסגרות ספורט בתהליך הפיתוח וההטמעה של תרבות ערכית-חינוכית במועדון לאורך כל שנת הפעילות. העמותה מסייעת באמצעות רכזים חינוכיים ופסיכולוג מטעם העמותה, תוך שהקשר עם ההנהלה מלווה גם במנכ”ל או מנהל בכיר.

היעוץ והליווי כוללים:

  • אפיון תמונת המצב החינוכית-ערכית במועדון בקרב כל אחד מקהלי היעד באמצעות כלי המדידה החינוכי ValueSports Dashboard © 

  • כתיבת תוכנית עבודה חינוכית בשיתוף הנהלת המועדון ובהתבסס על כלי המדידה.

  • פגישות שוטפות לצורך עדכון ופתרון בעיות והגשת דוחות תקופתיים.

  • סיוע בתהליך כתיבת כתיבת קוד אתי והטמעתו. 

ניהול הספורט בסטנדרטים חינוכיים–ערכיים

bottom of page