דו״חות ומסמכים

מסמכי עמותה

אישור ניהול פנקסי חשבונות 2019
אישור ניכוי מס במקור 2019
אישור ניהול תקין 2019
אישור 46 לעמותות

דו״חות

דרך הערך 2016